Justering

desember 14, 2022 Grete Lian

Fra 1. januar justeres medlemsprisen ved Inspira 15 kroner opp pr måned.

Ifølge konsumprisindeksen skulle vi ha justert opp prisen betraktelig for å henge med på prisutviklingen i resten av samfunnet (faktisk drøyt det tredobbelte av hva vi nå gjør), men vi velger en nøktern justering og går altså bare fra kr 510 pr måned til kr 525 pr måned.


Alt godt // Grete