Personvern

Inspira AS samler inn følgende informasjon fra deg som er Inspira LIVE- og Inspira BASIS-kunde: Fullt navn, postadresse, telefonnummer og mailadresse.

Denne informasjonen brukes for å registrere deg som medlem for å gi deg tilgang til de fordeler de respektive medlemsskapene fører med seg, samt for å kunne gi deg oppfølging innenfor temaene trening, yoga, helse og velvære via mail, sms og brevpost.

Inspira AS er avhengig av å kunne bruke denne informasjonen for å kunne opprettholde kundeforholdet.

Inspira AS samler inn følgende adresse fra deg som har meldt deg på et av våre arrangementer: Fullt navn, postadresse, telefonnummer og mailadresse.

Denne informasjonen brukes til å følge deg opp som kunde ved å gi deg informasjon om arrangementer vi anser som relevante for deg (med utgangspunkt i dine tidligere preferanser).

Dersom du ikke ønsker å være registrert i Inspira AS sine lister, kan du når som helst avslutte kontakten. Dette gjøres ved å sende STOPP til grete@inspiranamsos.no. Ditt navn og tilknyttet informasjon vil da bli slettet.

Informasjonen deles IKKE med tilknyttede selskaper eller tredjeparter.

Informasjon om deg som kunde er lagret på følgende steder:
  • I bookingsystemet Momoyoga
  • I Inspiras mailsystem levert av one.com
  • På Grete Lian sin PC i form av Excel-filer. Disse deles med Regnskapshuset Trine Mørk AS når nødvendig for fakturering.
  • I sms-systemet Transponder

Eventuelle endringer i retningslinjene for personvern varsles via e-post.

Spørsmål? Ta kontakt med Grete via grete@inspiranamsos.no eller 90 98 93 54.
Retningslinjene for personvern ble revidert 28.11.21