Prisjustering

januar 28, 2022 Grete Lian

Helt siden 2017 har månedsprisen for medlemskap ved Inspira vært den samme, 479 kroner i måneden. Andre varer og tjenester har blitt dyrere, men vi har stått på stedet hvil i hele 5 år nå uten å følge konsumprisindeksen. Fra 1. mars nå i år gjør vi omsider en justering, så da blir medlemsprisen litt endra.

Det er viktig for meg å være tydelig på at dette ikke er en prisøkning, men en justering basert på hvordan utviklinga i resten av samfunnet har vært. Skulle vi fulgt konsumprisindeksen skulle vi skrudd opp medlemsprisen betraktelig (bare se på hvor mye høyere lønnsnivået er og hvor mye dyrere for eksempel strøm, matvarer og bensin har blitt siden 2017), men vi foretar nå kun en nøktern justering.

Fra og med 1. mars vil medlemsavgiften være 510 kroner i måneden.

Vi øker altså med 31 kroner i måneden, noe som utgjør at medlemskapet Inspira BASIS vil koste 372 kroner mer i løpet av et helt år. Dette vil tre i kraft fra 1. mars 2022, hvilket betyr at dere som er medlemmer vil se det på fakturaen som sendes ut i februar (da den jo gjelder mars måned).

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger knyttet til dette kan du kontakte Grete på 90 98 93 54 eller grete@inspiranamsos.no.

Alt godt // Grete